Shape Created with Sketch. Pokud si chcete procvičit i ostatní oblasti matematiky, zkuste Umíme matematiku.

Zlomky hravě - výuka zlomků interaktivní formou

Výuka zlomků
Tento projekt je cílen na žáky prvního a druhého stupně základních škol. Nabízí procvičování zlomků interaktivní formou. Od základního poznávání zlomků přes porovnávání až ke sčítání, násobení a dělení.
Matematika hrou
Procvičování probíhá interaktivní hravou formou, odpovědi jsou vyhodnocovány okamžitě i s ukázkou správného řešení. Po dokončení určitého počtu příkladů je uživateli zobrazen výpis toho, jak si vedl a jak si celkově vede v daném modulu.
Adaptibilní chování
Procvičování není jako jiné projekty náhodné. Systém se snaží vždy odhadnout úroveň žáka a vybírá přiměřeně těžké úkoly tak, aby byl postup co nejplynulejší a žák nebyl odrazen. Cílem je ale vždy dostat žáka na co nejlepší úroveň znalosti.
Složitost úkolů
Složitost úkolů není určena ručně, ale systém se na základě odpovědí učí, který příklad je těžký a dělá žákům problémy a který je naopak lehký a žáci jej zvládají bez problémů. Díky tomu dokáže spolehlivě tuto složitost použít při samotném procvičování.