Co je to zlomek?

Zlomkem můžeme zapsat jakékoliv racionální číslo, představuje část celku, nebo přesněji určitý počet stejných částí.

Tvar zlomku

Typicky se zlomek skládá ze dvou částí. Horní celočíselná část nazývaná čitatel a spodní nenulová část nazývaná jmenovatel.

Zlomek se zapisuje v následujícím tvaru:

čitatel jmenovatel

Khan academy výuková videa