Převod na základní tvar

Číslo 0.5 lze vyjádřit nekonečným množstvím zlomků, z toho plyne, že pokud máme zlomek, který představuje jednu polovinu, lze jej vždy převést na zlomek jedna polovina.

Jak na to?

  1. Nalezneme největšího společného dělitele dvojice čitatel a jmenovatel
  2. Podělíme čitatel a jmenovatel nalezeným dělitelem
  3. Výsledný zlomek je v základním tvaru

Interaktivní převod na základní tvar